Jak zapewnić widoczne i aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych?

Aktywne zanczniki drogowe APEO montuje się bezpośrednio przez przejściem dla pieszych.  Łączy się je w sekcje sterowane bezpośrednio ze znaku aktywnego lub dedykowanego sterownika. Aktywne APEO dostępne są jako jedno lub dwustronne, dzięki czemu widoczne są z obu kierunków jazdy. Dodatkowo, APEO zostały wyposażone w dodatkowe moduły świecące do góry, dzięki czemu informacja świetlna jest nie tylko dla kierujących pojazdami ale również i dla użytkowników pieszych.

Aktywne, punktowe elementy odblaskowe APEO BL-RS łączy się szeregowo za pomocą przewodów i zasila z głównego kontrolera DRCL-24, który pozwala na synchroniczną ich pracę.
Kontroler dokonuje pomiaru natężenia oświetlenia i dostosowuje jasność znaczników do aktualnych warunków drogowych.
Brak kontroli regulacji jasności znaczników BL-RS może spowodować zbyt mocne światło emitowane w okresie nocnym, dlatego zaleca się stosowanie regulacji jasności.
Tryb pracy diod wybierany jest w menu na panelu sterującym kontrolera DRCL-24.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe APEO model BL-RS zasilane są z zewnętrznego źródła.

Dostępne są trzy rodzaje systemu zasilającego:
- zasilanie z sieci 230VAC
- zasilanie z sieci 230VAC z układem buforowym ( akumulator )
system solarny z buforem energii

Znaczniki dedykowane są do montażu w powierzchni drogi w uprzednio przygotowanym otworze. Mocowane za pomocą mas chemoutwardzalnych zapewniają wiele lat niezawodnego funkcjonowania.

Zakres barwy światła aktywnego PEO:
 620-630nm - czerwony
 585-595nm - żółty
 5000-6500K - biały

Zgodność z Normą EN 1463-1:2009

  - w opcji dostępne są również znaczniki o barwie światła niebieskiej oraz zielonej
 
Aktywne znaczniki drogowe LED do instalacji w asfalcie.
 
Kod produktu Ilość pkt. świetlnych Ilość pkt. świetlnych Barwa Barwa Model
           
Z20001.01 6 0 biały - BL-RS
Z20001.02 6 6 biały biały BL-RS
Z20001.03 6 0 żółty - BL-RS
Z20001.04 6 6 żółty żółty BL-RS
Z20001.05 6 0 czerwony - BL-RS
Z20001.06 6 6 czerwony czerwony BL-RS
Z20001.07 6 6 czerwony biały BL-RS
Z20001.08 6 6 żółty biały BL-RS
           
Z20000.DS NA NA NA NA DRCL-24
Na indywidualne zamówienie znczniki dostępne są w dowolnej konfiguracji.
*Oprogramowanie sterujące kontrolera DRCL-24 może być indywidualnie dostosowane do wymogów danej instalacji.

Dzięki ultra niskiemu poborowi mocy do 1Watt dla znacznika dwustronnego, można je łączyć w szeregu do 25szt.

Do montażu znaczników stosowana jest specjalna masa chemoutwardzalna zapewniająca doskonałe ich mocowanie. Stosowanie nieodpowiednich klejów, cementów może spowodować szybkie ich pękanie oraz  kruszenie.  Wypadnięcie znacznika z otworu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Przykład instalacji aktywnych APEO w nawierzchni drogi. Znaczniki zostały zainstalowane przed przejściem dla pieszych.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe APEO

Korzyści:
 • doskonała widocznoć w trudnych warunkach drogowych
 • zasilane napięciem bezpiecznym 12/24VDC
 • 3 rodzaje systemów zasilających dających elestyczność instalacji
 • automatyczna regulacja jasności świecenia dostosowana do bieżących warunków drogowych
 • trwałość znacznika ok. 10 lat
 • odporny na odśnieżanie
 • widoczność ok 1000m
 • pulsujący, ciągły lub dowolnie zprogramowany tryb pracy
 • folia odblaskowa 2 generacji

Zastosowanie:
 • oznakowanie niebezpiecznych przejść dla pieszych
 • oznakowanie wysepek rozdzielających
 • wytyczenie pasów rozdzielających


Jeżeli interesuje Cię: 
- karta katalogowa
- instrukcja montażu
- zdjęcia z montażu
- raport kolorymetryczny
- zakup masy chemoutwardzalnej
- zakup znaczników
to skontaktuj się z nami już dziś:

Zadzwoń Zadzwoń +48 724513102
Wyślij zapytanie
 Wyślij z​apytanie