Podstawowe jednostki stosowane w technice oświetleniowej.

blog
Lumen [lm] - jest jednostką miary strumienia świetlnego w układzie SI. Strumień świetlny określa ilość emitowanego światła z danego źródła światła. Inaczej, jest to całkowita ilość światła wyemitowana przez określone źródło światła. Wartość strumienia świetlnego  dla danej żarówki czy lampy można  odczytać z opakowania lub karty katalogowej.

 
Lampa przemysłowa LED 85Watt - Strumień świetny, skuteczność świetlna.


Luminancja [nt] - Jednostką luminancji w układie SI jest kandela na metr kwadratowy [cd/m2] określana nazwą nit [nt]. Luminancja jest miarą natężenia oświetlenia padającego w danym kierunku. Określa miarę wrażenia wzrokowego odbieranego przez oko ze świecącej powierzchni. Przy zastosowaniu standardowych żarówek czy żarówek LED jest parametrem bardzo rzadko stosowanym.
 

Temperatura Barwowa [K] - Temperatura barwowa mierzona jest w stopniach Kelwina [K] i określa wrażenie barwy emitowanego światła przez daną żarówkę. Światło emitowane przez świeczkę ma temperaturę około 2000[K], żarówka halogenowa to barwa około 2700[K], barwa światła dzienny biały to przedział 4000-5000[K], światło zimno białe to zakres powyżej 5000 [K]. Światło o temperaturze barwowej 2800-3200[K] sprzyja relaksowi i odpoczynkowi, najbardziej przypomina światło słoneczne o wschodzie i zachodzie słońca. Światło zimno białe z zakresu powyżej 5000[K] jest najbardziej odpowiednie do pracy, ma działanie pobudzające, jest bardzo zbliżone do światła dziennego w samo południe.Lampa przemysłowa LED 85Watt - Parametry koloru CCT
 
 
 
Współczynnik oddawania barw Ra, ang. CRI Colour Rendering Index. Współczynnik ten określa stopień wierności oddawania barw charakteryzujący dane źródło światła. Zakres tego współczynnika to 0-100, gdzie wartość 0 jest dla światła monochromatycznego / jeden kolor jak czerwony, niebieski itd. /. Wartości większe od zera określają światło białe. Niskoprężne lampy sodowe mają bardzo mały współczynnik oddawania barw ok. Ra=20, lampy rtęciowo żarowe Ra=40-50, wysokoprężne lampy rtęciowe Ra=20-65 a np.  lampy przemysłowe led seria TL-HBCXA i oświetlacze przemysłowe led seria TL-FLCXA  Ra>80. Światło słoneczne uznane jest jako wzorcowe i posiada CRI Ra=100.
 
Lampa przemysłowa LED 85Watt - Współczynnik oddawania barw oraz jego składowe
 

Luks [lx] - jest jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI. Natężenie oświetlenia określa ile strumienia świetlnego pada na daną powierzchnię. Natężenie oświetlenia wynosi 1 [lx] jeżeli na powierzchnię jednego metra kwadratowego 1[m2] pada strumień świetlny 1[lm]. 1[lx] = 1[lm]/[m2]. Odpowiednie Normy określają wymagane natężenie oświetlenia np. na stanowiskach pracy, w biurach, w gabinetach  halach produkcyjnych itd., wartość ta podawana jest w [lx]. Poniższe zdjęcie przedstawia rozkład natężenia oświetlenia w hali magazynowej w [lx].
W projekcie zastosowano energooszczędne lampy przemysłowe LED model TL-HBCXA5080085-20 R4.
Symulacja przeprowadzona została w programie Dialux

Oświetlenie przemysłowe led z zastosowaniem lampy przemysłowej LED 85Watt - symulacja wykonana w programie DialuxPoniższe zdjęcie przedstawia pomieszczenie z przestrzennym rozkładem natężenia oświetlenia.
Zastosowane w projekcie lampy przemysłowe led  zapewniają równomierny rozkład natężenia oświetlenia na trasach komunikacyjnych.


Oświetlenie przemysłowe led z zastosowaniem lampy przemysłowej LED 85Watt - symulacja wykonana w programie Dialux
 
<< więcej...