Lampy przemysłowe LED - badania kamerą termowizyjną Flir.

blog
Aby zapewnić wieloletnią niezawodną pracę oświetlenia LED, należy uwzględniać przy projektowaniu opraw i lamp wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest temperatura pracy diod, która w znacznej mierze określa żywotność L70 lampy.

Zbyt wysoka temperatura pracy diod prowadzi do szybszej utraty jasności, zmiany koloru czy współczynnika oddawania barw. Aby zapewnić optymalną pracę diod, należy zastosować radiatory odprowadzające ciepło o określonej rezystancji termicznej Rth.
Prawidłowo zaprojektowany radiator zapewnia odprowadzanie ciepła z diod do otaczającego powietrza o temperaturze Ta, utrzymując nominalną temperaturę złącza diod Tj. Rezystancję termiczną Rth radiatora moża obliczyć korzystając z wzoru Tj=Ta+(Rth*Ptotal)+(Rled*Pled).


Rth=(Tj-Ta-(Rled*Pled))/Ptotal - Rth - rezystancja termiczna radiatora [W/K], Ptotal - całkowita moc diod [Watt], Pled - moc pojedynczej diody [Watt], Rled - rezystancja termiczna  diody [W/K], Tj - temperatura złącza diody [C], Ta - temperatura otoczenia [C] 

 
Powyższe zdjęcie z kamery termowizyjnej Flir przedstawia rozkład temperatur diod. W teście zastosowano lampy przemysłowe led o mocy 85Watt. Pomiar termowizyjny został wykonany po okresie pełnej stabilizacji cieplnej, którą lampa uzyskała po czasie 60min.
Obraz termowizyjny pokazuje wartość najwyższej temperatury oraz położenie najcieplejszego punktu. Najwyższa zarejestrowana temperatura wynosi 64.1C.

(Ang.)  IES LM-80-2008 wyniki testów diod  
 
 
Porównując wyniki pomiarów przeprowadzonych kamerą termowizyjną wraz z raportem dla diod CXA2520 (str.17) widzimy że temperatura diod w lampie przemysłowej led jest daleka od testowanych. Tak zaprojektowana lampa przemysłowa led zapewni wieloletnie użytkowanie z zachowaniem parametrów strumienia L70 przez okres conajmniej 100 000 godzin.
<< więcej...