Oświetlenie sportowe LED - boisko sportowe, przykład rozwiązania oświetlenia.

blog Oświetlenie LED boiska sportowego o wymiarach 64x100m. Założone wymagania to 2 poziomy natężenia oświetlenia - Klasa II 200lx i Klasa III 500lx. Ze względu na ograniczenia dotyczące lokalizacji obiektu wysokość słupów może wynosić maksymalnie 12m. W projekcie dopuszcza się instalację maksymalnie 12 słupów oświetleniowych osadzonych w odległości 1m od płyty boiska. 

Materiał w przygotowaniu.

Reflektory sportowe LED - opis produktu
<< więcej...