Ochrona środowiska

Numer GIOŚ Autoryzowanego Przedstawiciela Tecoled Ltd. w Polsce E00413SA

Firma Tecoled Ltd. została uczestnikiem programu ekologicznej odpowiedzialności biznesu o nazwie "Firma Przyjazna Naturze". Projekt został wdrożony przez "AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego" S.A..

Firma przyjazna naturze
Głównym celem programu jest "propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem tak, aby ograniczało swój negatywny wpływ na środowisko naturalne".
Jeżeli na produkcie, opakowaniu, karcie technicznej znajduje się symbol przekreślonego kosza, to oznacza to że produkt ten nie powinien być wrzucany do kosza wraz z innymi odpadkami. Produkty takie objęte są selektywną zbiórką sprzętu elektrycznego i elektronicznego i powinny być oddawane w wyznaczonych do tego celu punktach.

Usuwanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadkami domowymi jest zabronione i prowadzi do niebezpiecznego zanieczyszczenia środowiska a w konsekwencji negatywnych skutków dla zdrowia ludzi.

Obowiązek zbierania zużytego sprzętu i przekazywania go do punktów do tego celu przeznaczonych, spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy mogą pozbywać się zużytego sprzętu w takich miejscach jak sklepy czy hurtownie gdzie produkt został zakupiony, w wyspecializowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również otrzymać informację w urzędzie miasta czy gminy oraz na stronach internetowych.

WEEE
Firma Tecoled Ltd. jest członkiem WEEE Ireland oraz WEEE Register Society Ltd.