Ochrona środowiska

Numer BDO  Tecoled  w Polsce 000005419

Firma Tecoled została uczestnikiem programu ekologicznej odpowiedzialności biznesu o nazwie "Firma Przyjazna Naturze". Projekt został wdrożony przez "AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego" S.A..

Firma przyjazna naturze
Głównym celem programu jest "propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem tak, aby ograniczało swój negatywny wpływ na środowisko naturalne".

Zane przekreślonego kosza - obowiązek zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.
Jeżeli na produkcie, opakowaniu, karcie technicznej znajduje się symbol przekreślonego kosza, to oznacza to że produkt ten nie powinien być wrzucany do kosza wraz z innymi odpadkami. Produkty takie objęte są selektywną zbiórką sprzętu elektrycznego i elektronicznego i powinny być oddawane w wyznaczonych do tego celu punktach.

Usuwanie zużytego sprzętu wraz z innymi odpadkami domowymi jest zabronione i prowadzi do niebezpiecznego zanieczyszczenia środowiska a w konsekwencji negatywnych skutków dla zdrowia ludzi.

Obowiązek zbierania zużytego sprzętu i przekazywania go do punktów do tego celu przeznaczonych, spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy mogą pozbywać się zużytego sprzętu w takich miejscach jak sklepy czy hurtownie gdzie produkt został zakupiony, w wyspecializowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również otrzymać informację w urzędzie miasta czy gminy oraz na stronach internetowych.